sale

שרשרת חוליות סוגר ברל

שרשרת עתיקה מרהיבה, נבדקה כזהב 9-12k צהוב, עם חוליות מרהיבות שחובקות זו את זו.(ראו תמונות ותקריב). סוגר barrel
חומרים: זהב 9-12k, סוגר barrel
מידה / גודל: 46-47 ס"מ
משקל: 9.7 גר
גיל: 110-120 שנים בקירוב
מצב: טוב מאד. בלאי בהתאם לגיל.

2,500