מדיניות החזרות

תכשיטים עתיקים אינם מוצר חדש אלא משומש. הייחוד בתכשיטים העתיקים הינו בעובדה שמדובר במוצרים עתיקים או ישנים.

מכאן גם נגזרת מדיניות החזרת המוצרים שלנו.

תכשיטי הזהב נרכשים ונמכרים במצבם כפי שהוא AS IS . איננו מעניקים אחריות למוצרים ואיננו מתחייבים לכך שהמוצרים יהיו נטולי פגמים ו/או ליקויים. בהחלט ניתן לצפות כי בתכשיטים עתיקים יהיו שריטות, פגמים קלים, אי התאמה בין אבנים שונות, סדקים, וכיוצב'. זהו חלק מייחודם ואפיונם.

התכשיטים העתיקים שבמלאי נבדקים על ידינו ונמכרים במצב תקין. יש לבדוק היטב את התכשיט טרם לקיחתו ומרגע יציאתו מידינו אין לנו כל אפשרות לפקח על השימוש בו ולדעת אם נזק או פגם בתכשיט היה טבוע בו קודם או נוצר עקב שימוש כזה או אחר על ידי הקונה.

לפיכך, מעת שנרכש התכשיט העתיק ונמסר ללקוח איננו מתחייבים לתת לו אחריות, איננו מחוייבים לתקנו, לתחזקו או להחזירו למצב בו נרכש והאחריות לכל נזק שנגרם הינה על הלקוח אשר התכשיט בשליטתו.

ולמרות האמור לעיל, כחלק ממדיניות המצויינות שלנו והרצון בשימור לקוחות מרוצים , אנו מאפשרים החזרה של תכשיט שנרכש אצלנו תוך 3 ימים מיום רכישתו, והחלפה של תכשיט שנרכש אצלנו בתוך שבוע מיום רכישתו.

החזרה או החלפה של תכשיט מותנית בכך שהתכשיט מוחזר באותו מצב בו נרכש, ללא שום פגם או ליקוי שנגרם בשעה שהתכשיט היה בידי הלקוח, וללא שבוצע בתכשיט שום שינוי או תיקון מכל סוג שהוא, ובפרט הגדלה, הקטנה או החלפה של אבנים.

התשלום עבור התכשיטים מתבצע בכרטיס אשראי במזומן או באמצעות שיקים, והבעלות על התכשיט נותרת בידינו עד לפרעון התמורה עבור התכשיט, בפרט כאשר מדובר בשיקים, לרבות במקרים בהם נמסר התכשיט לידי הלקוח.

טלקורפ קומיוניקיישן בע"מ

 

 

?>