אין מוצרים בסל הקניות.

תנאי השימוש

תקנון תנאי שימוש ורכישה באתר האינטרנט של איריס חריש – תכשיטי זהב עתיקים

תודה שבחרתן לבקר באתר של איריס חריש – תכשיטי זהב עתיקים, הפועל באמצעות חברת טלקורפ קומיוניקיישן בע"מ ח.פ. 512660382 (להלן: "החברה"). אנו תקווה שתיהנו מהביקור בו ותבחרו לרכוש את אחד התכשיטים המיוחדים שבו.

1. תנאי השימוש והרכישה – הסכם משפטי מחייב

1.1 חשוב להדגיש כי כל שימוש באתר, לרבות רכישה, הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש והרכישה המפורטים בהמשך, ואישורכן לתנאי השימוש מהווה למעשה התחייבות משפטית מחייבת מצדכן, והסכם בין החברה לביניכן בכל הקשור לשימוש באתר.

1.2 תנאי השימוש והכישה באתר הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.

1.3 תנאי השימוש והרכישה עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, מומלץ לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש והרכישה מעת לעת.

1.4 האתר מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות אך תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.

2. השימוש באתר – שימוש אישי ולא מסחרי

השימוש באתר ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח ואין לעשות בו שום שימוש אחר.

3. תשלום ורישום כתנאי לשימוש

ככלל, השימוש באתר ברובו אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי. יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי בהמשך להיות כרוך בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו. מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור.

4. הבהרות לענין טיב המוצרים והאחריות לגביהם

4.1 תכשיטים עתיקים אינם תכשיטים רגילים. יש להתייחס אליהם כיצירת אמנות ולא כתכשיט חדש ומודרני. לא מדובר במוצרים חדשים אלא ישנים, משומשים, ויחידים במינם. אין בד"כ יותר מתכשיט עתיק אחד מאותו סוג. מאחר ומדובר בתכשיטים שעבר עליהם הרבה וההיסטוריה שלהם ארוכה יש להשתמש בהם בזהירות ובעדינות. מומלץ לא להתקלח עם תכשיטים עתיקים בהם משובצים אבנים ולא להרטיבם. יש להיזהר משימוש אגרסיבי ובלתי זהיר ולהימנע מהפלות, מכות, משיכות, כיפופים או הפעלת לחץ על התכשיטים וכיוצב'.

4.2 ערכם של תכשיטים עתיקים אינו נמדד לפי חומרי הגלם כפי שמוערכים חפצי זהב, אבני חן ויהלומים. אחוז הזהב, סוג האבנים ומצבם, ומדדים אחרים המשמשים להערכת תכשיט מודרני, או רמתו, אינם רלוונטים ואינם משמעותיים להערכת שוויו של תכשיט עתיק. ממש כשם שהחומרים מהם מיוצרת יצירת אמנות אינם רלוונטים להערכת שוויה.

4.3 בהתאם לכך תיאור החומרים מהם מורכבים התכשיטים העתיקים באתר (כמות זהב, איכותו, סוגי האבנים) מפורטים לצורכי זיהוי, התאמה לרצונות הרוכש והערכת שווים כ"עתיקות" ולא כתכשיט, זהב, יהלום או אבן יקרה.

4.4 מאחר ומדובר בפריטים ישנים, תיאורם הינו על בסיס ידע וניסיון שנצברו לאורך השנים, אך אין וודאות כי התיאור אכן תואם את המציאות, כשם שתיאור ההיסטוריה אינו ברמת וודאות של 100%. המוצרים נמכרים ללא חוות דעת גמולוגית או הערכת שווי מקצועית, לרבות לצורכי ביטוח. החברה שומרת על זכותה לתקן ולשנות את תיאור המוצרים בכל עת בהתאם למידע ולנתונים שבידה ביחס למוצרים.

4.5 התכשיטים העתיקים עשויים לכלול פגמים, כיפופים, שריטות, סדקים, וסימני בלאי אחרים בהתאם לגילם.

4.6 התכשיטים העתיקים נמכרים במצבם כפי שהוא asis ללא אחריות או התחייבות לשירות תחזוקה או תיקונים. מכירתם הינה בדומה למכירה במכירה פומבית, מכירה ב"יד שניה" או בשווקי עתיקות, והאחריות על המוצר וכל הסיכונים הכרוכים בבעלות ובשימוש בו עוברים ללקוחות מיד עם קבלת המוצר במצב תקין התואם את המתואר באתר. בהתאם לכך אין החברה אחראית לנפילה או אובדן של אבנים, שברים, שינויי צבע, או כל נזק אחר שנגרם למוצרים לאחר מסירתם ללקוחה.

4.7 החברה אינה מבצעת התאמה אישית של התכשיטים העתיקים לרוכשות, וכל שינוי או התאמה שמבוקשים יבוצעו על ידי הלקוחות בעצמן, על חשבונן ועל אחריותן הבלעדית. ככלל מומלץ להימנע מביצוע שינויים, התאמות או תיקונים בתכשיטים עתיקים.

5. רכישת מוצרים באתר

5.1 כדי לבצע רכישה באתר, יש לאשר את תנאי השימוש באתר טרם ביצוע הרכישה. סימון התיבה של אישור תנאי השימוש משמעותו, כי קראת את כל סעיפי התקנון, ותנאי השימוש, הבנת אותם ואישרת קבלתם.

5.2 רשאית להשתמש באתר ולרכוש מוצרים רק מי שהינה, במועד ביצוע הרכישה, ברכישה בישראל – מי שהיא בת למעלה מ 18 שנים, בעלת תעודת זהות ישראלית, בעלת כתובת מגורים קבועה בישראל, ובעלת כרטיס אשראי תקף בישראל וסרכישה מחוץ לישראל רק מי שהינה בת 18 שנים ובעלת כרטיס אשראי שהונפק בחו"ל ("כרטיס תייר"). הרכישה מותנית בקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי, ואין לראות בביצוע ההזמנה, ו/או בקבלת אישור על ביצוע הזמנה כעסקה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות קבלת תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים מסוימים.

5.3 תהליך ביצוע ההזמנה והתשלום נעשים באופן מקוון באתר והשלמת תהליך ההזמנה מתבצעת אוטומטית לאחר הלחיצה על לחצן "שלם עם כרטיס אשראי". בתום תהליך ההזמנה על-ידי הלקוחה תופיע הודעה המאשרת את קליטת ההזמנה ויישלח דואר אלקטרוני הכולל אישור על קליטת ההזמנה לכתובת שהקלידה הלקוחה. לאחר השלמת הרכישה לא ניתן לשנות או לתקן את ההזמנה, אלא בהתאם לכללי ביטול עסקה המפורטים בהמשך.

5.4 עסקה תושלם רק לאחר אישור החברה ורק לאחר שיוסדר התשלום עבור הרכישה ויתקבל אצל החברה אישור של חברת האשראי על ביצוע החיוב ותקינותו, לפי נהלי ההסכם בין החברה לבין חברת האשראי הרלוונטית. זמן הטיפול המוערך בהזמנה עד למשלוח בישראל הינו עד 10 ימי עסקים מעת אישור ההזמנה.

5.5 לצורך הזמנת מוצר באתר נדרשת הלקוחה למסור שם מלא, מספר זיהוי (בישראל בלבד), כתובת, טלפון, וכתובת דוא”ל תקפה ופעילה, וכן פרטי כרטיס אשראי באמצעותו היא מעוניינת לשלם (אם בחרה באופציה זו). יתכן וידרשו פרטים נוספים, לפי הצורך. באחריות הלקוחה לוודא כי הפרטים שמסרה נכונים ונקלטו במערכת. מסירת פרטים כוזבים ביודעין היא עבירה פלילית ומקימה גם עילה לתביעה אזרחית בגין נזקים שייגרמו לחברה, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.

5.6 רכישות באתר אפשריות אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי או paypal. תשלום במזומן ניתן לבצע ברכישה בישראל בלבד כפוף למגבלות הדין, במישרין מול החברה ובאיסוף עצמי בלבד. לא ניתן לשלם באמצעות המחאות. הזנת פרטי כרטיס אשראי באתר מהווה אישור של הלקוחה שהכרטיס או החשבון באמצעותם מבוצעת העסקה שייכים לה, תקפים, וכי הם מורשים ואינם מנועים לפי כל דין או הסכם מעשיית העסקה באמצעות הכרטיס או החשבון.

5.7 המחירים באתר הינם בשקלים חדשים. אם את רוכשת מוצר מחוץ לישראל באפשרותך לבחור לשלם במטבע חוץ מסוג דולר ארה"ב. במקרה כזה המחיר מומר משקלים חדשים למטבע הזר נבחר באמצעות שער חליפין המתעדכן בתדירות מסוימת דרך אתר אינטרנט ייעודי להמרת מטבעות, ולפיכך מחיר המוצר במטבע חוץ עשוי להשתנות בכל עת בהתאם לתדירות עדכון שער החליפין, עד להשלמת תהליך הרכישה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ ישראלי (כיום – 17%), ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם מצוין מפורשות אחרת . החברה שומרת על זכותה לשנות את מחירי המוצרים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

5.8 ט.ל.ח – ככל שנרכש מוצר אשר פורסם באתר תוך ציון מחיר שגוי או מוצר שלא קיים עוד במלאי מכל סיבה שהיא, ו/או מוצר הכולל תיאור או תמונה אשר נפלה בהם טעות, או מוצר שהוצג באתר למכירה עקב טעות אחרת כלשהי, או עקב תוספות של מיסים, היטלים, תשלומים או תנאים שלא היו קיימים במועד ביצוע ההזמנה, רשאית החברה לבטל את העסקה בכפוף להודעה ללקוחה בדואר אלקטרוני שמסרה הלקוחה, עוד בטרם נשלח המוצר. באם נתקבל תשלום בגין המוצר, יינתן החזר כספי מלא בגין הרכישה.

6. משלוח ואספקה של המוצרים

6.1 מחיר המוצרים שבאתר אינו כולל משלוח. אספקת המוצרים הינה בתשלום או בחינם בהתאם לבחירתך באחת מדרכי השילוח הבאות וביעד המשלוח:

– בתשלום במשלוח בארץ באמצעות שליח – בעלות המפורטת באתר. זמן הגעה משוער כ 10 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה בחברה
– חינם באיסוף עצמי – במשרדי החברה ברחוב סירקין 15א' גבעתיים או דליה 7 גבעתיים, בתיאום מראש, עד 4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.

.במשלוח לחו"ל – בתשלום באמצעות חברת משלוחים בינלאומית, למדינות ויעדים מוגדרים, בתשלום המפורט באתר טרם השלמת ההזמנה. מועדי האספקה יקבעו בהתאם ללוח הזמנים של חברת השילוח.

6.2 ניתן לשנות את דרך המשלוח באמצעות הודעהת וואצאפ או בעל פה בטלפון 0526210468 כל עוד ההזמנה לא אושרה ונמסרה למשלוח.

6.3 יש לפרט בהזמנה כתובת מדויקת למשלוח, לרבות פרטי הלקוחה – שם מלא ומספר טלפון, לצורך תיאום מסירה. מסירה תיעשה ללקוחה בלבד כנגד הצגת תעודת זהות. באחריות הלקוחה לדאוג כי הפרטים שהזינה נכונים ומלאים וכי תהיה זמינה בכתובת האיסוף אותה ציינה בהזמנה, כפוף לתיאום מראש מול חברת השליחים. החברה לא תהיה אחראית על עיכובים במשלוח או אי מסירה עקב חוסר תיאום עם השליחים או היעדר נוכחות בכתובת המסירה במועד שתואם או מסירת פרטים שגויים או בלתי מלאים או בלתי מדויקים על ידי הלקוחה.

6.4 במקרה בו לקוחה תבקש להשאיר את המוצרים שרכשה מחוץ למען שמסרה (ארון חשמל, מחוץ לדלת, שכנים) או למסור את המוצרים לצד שלישי, לא תישא החברה בשום אחריות לתוצאות המסירה לרבות כל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו למוצרים ו/או ללקוחה, לרבות גניבה או השחתה, ויראו את המוצרים כאילו נמסרו ללקוחה כדין ובהתאם להסכם.

6.5.ניתן לבצע הזמנה באמצעות האתר בעברית לכל אזורי הארץ, ובאמצעות האתר באנגלית למדינות ויעדים ספציפיים, הכול כפוף למגבלת אזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השילוח, אשר אינה בשליטת החברה. החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש לפי הזמינות. יובהר כי גם אם הזמנה התקבלה ואושרה, רשאית החברה לבטלה במידה והלקוחה נמצאת באזור שבו חברת השילוח עימה עובדת החברה אינה מבצעת שליחויות. במקרה כזה יתאפשר ללקוחה איסוף עצמי כחלופה לביטול.

6.6 יתכנו עיכובים במשלוח מוצרים עקב גורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם, לרבות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שביתות והשבתות, פעולות איבה, מצב חירום או מלחמה, סגרים או מגבלות עקב נגיף הקורונה, או כל כוח עליון אחר.

6.7 החברה אינה אחראית לעיכובים או מחדלים שמקורם בחברת השילוח, מרגע שהמוצרים נמסרו לידיה למשלוח. חרף האמור לעיל תסייע החברה ככל יכולתה על מנת לוודא שחברת השילוח תבצע את המסירה כנדרש ובמועד.

6.8 משלוח לחו"ל יתאפשר ליעדים מוגדרים בלבד בעולם, בהתאם לאפשרויות של חברת השילוח ושל החברה. משלוח לחו"ל כרוך בתשלום משתנה בהתאם ליעד אשר יתווסף למחיר. במשלוח לחו"ל יחולו בדרך כלל עלויות נוספות כגון: מכסים, מסי קניה, מס ערך מוסף, אגרות והיטלים שונים, או תנאים ומגבלות אחרים אשר נקבעים בלעדית על ידי מדינות היעד ואינם קשורים בנו. עלויות ודרישות אלו משתנות ממדינה למדינה והתשלום או האכיפה בגינן מתבצע בעת הגעת המוצרים למדינת היעד, שחרורן מהמכס או איסופן ומסירתן על ידי חברת השילוח במדינת היעד. כל עלויות ודרישות אלו הינן באחריות הלקוחות ומומלץ לברר אותן באופן עצמאי טרם השלמת הקניה. היעדר מסירה של המוצרים עקב אי תשלום עלויות אלו במלואן או במועדן או אי שחרור המוצרים מהמכס או בכל סיבה אחרת הקשורה לדרישות במדינות היעד הינן באחריות הלקוחה ויראו את המוצרים כאילו נמסרו ליעדם.

7. מדיניות ביטולים (החזרה או החלפה)

7.1 ביטול עסקה – החזרה או החלפה, הינם בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והוראות התקנות, הכללים והצווים שמכוחו.

7.2 כקבוע בתקנות הגנת הצרכן, תכשיט עתיק שמחירו מעל 3,000 ₪ אינו ניתן להחזרה או החלפה ולא ניתן לבטל עסקה לרכישתו לאחר שהושלמה והפריט נשלח.

7.3. החזרה והחלפה תתאפשר לפי הוראות הדין, כל עוד המוצר הוחזר מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנגרם לו פגם או נזק. לא תתאפשר החזרה/החלפה למוצר שנעשה בו שימוש או ניזוק.

7.4 החזרה או החלפה מותנים בהשבת המוצר על ידי הלקוחה לחברה, בצירוף חשבונית המס המקורית, באופן פיזי בתיאום מראש, או באמצעות שליח או דואר שליחים לכתובת העסק ברחוב סירקין 15א' גבעתיים בתוך 3 ימי עסקים ממועד מתן הודעת הביטול, במקרה של אספקת מוצר בישראל, ובתוך 7 ימי עסקים במקרה של אספקת מוצר מחוץ לישראל.

7.5 ביטול עסקה (החלפה או החזרה) שנעשתה דרך האתר יתאפשר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר ואם מדובר באזרח ותיק, עולה חדש או אדם בעל מוגבלויות אשר ביצעו את ההזמנה בישראל והיו באותה עת תושבי מדינת ישראל – תוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצר. ביטול עסקה של מוצר שנרכש פיזית (פנים מול פנים) יתאפשר תוך יומיים שאינם ימי מנוחה ממועד הרכישה.

7.6 החזרה או החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("סייל") תעשה על פי שווי המוצר במחיר מבצע. החזרת או החלפת מוצר שנרכש יחד עם מוצרים נוספים, בהנחה או במחיר מופחת, יעשה תוך ניטרול שווי ההנחה או ההפחתה ביחד לכלל המוצרים.

7.7 החזר כספי יינתן בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010. ההחזר יבוצע בניכוי דמי המשלוח המקוריים, אם היו, ובקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. ההחזר הכספי יינתן ללקוח בתוך 7 ימי עסקים ממועד החזרת המוצר לחברה במצב הנדרש (בכפוף להוראות הדין בגין תשלום בשיק ואשראי).

7.8 לקוחה שביטלה עסקה רשאית לבחור באופציית החלפה של המוצר במוצר אחר הזמין במלאי, אך ורק בתנאי שבאפשרותה להחזיר ולאסוף פיזית את המוצרים בכתובתה של החברה. במקרה כזה לא יגבו דמי ביטול בגין ההחלפה. החלפת מוצר אפשרית אך ורק במוצר חלופי בשווה זהה או גבוה יותר. לא ניתן להחליף מוצר במוצר זול יותר ולקבל החזר על היתרה. החלפת מוצר אפשרית אך ורק על דרך השבת המוצר פיזית על ידי הלקוחה לחברה בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש, ואיסוף המוצר החלופי באיסוף עצמי באותו מעמד.

7.9 לא ניתן לבטל עסקה של מוצר שהתקבל בעקבות אופציית החלפה, לרבות לא על דרך החלפה חוזרת. החלפה תתבצע אך ורק כפוף להשבת המוצר לחברה בהנתאם להוראות סעיפי 7 הקטנים לעיל.

7.10 ביטול עסקה יעשה באמצעות מסירת הודעת הביטול על ידי הלקוחה באחת הדרכים הבאות:

– טלפונית – באמצעות משלוח הודעת טקסט (SMS) או הודעת וואצאפ לטלפון 0526210468.
– בדואר רשום – לכתובת: טלקורפ – איריס חריש, סירקין 15א גבעתיים 5325011
– בדואר אלקטרוני – telecorp@zahav.net.il
– בפקס מס' 03-7528011
– באינטרנט – באמצעות משלוח הודעה מתאימה דרך מערכת שליחת ההודעות באתר.

7.11 בהודעת הביטול על הלקוחה לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך רכישה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני מעודכנת.

8. מגבלות על אחריות ואזהרות שימוש

8.1 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למבקרים באתר או למי מטעמם או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר או ביצוע רכישה באמצעותו, כפוף להוראות הדין.

8.2 החברה ו/או מי מטעמה לא מתחייבים שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.

8.3 החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, משתמשים אחרים או כל גורם אחר שאינם בשליטה מלאה של החברה ו/או מי מטעמה, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, תוכן מידע, השירותים והתכנים שבאתר, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, טיבם, אמיתותם, דיוקם, מהימנותם, התאמתם לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיהם, או לכל דבר אחר הקשור בהם.

8.4 החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לקשר בין מבקרי האתר לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, לרבות חברת השילוח ונציגיה, חברת האשראי או לתוצאותיו ואינם צד להתקשרות כזו, ולא יישאו בשום אחריות לנזקים או פגיעות שתהיינה כתוצאה מהתקשרות כזו.

8.5 אחריות החברה על פי תנאי השימוש מוגבלת אף אם תפעיל פיקוח או אמצעי זהירות או שליטה כלשהם על המידע, השירותים והתכנים שבאתר, ואף אם יוודע לה על האפשרות לפגיעה או לנזק שעלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם. כל אמצעי זהירות, פיקוח או שימוש כאמור, ואפילו ניסיון לפתור או לסייע בפתרון בעיות, או מניעת או צמצום או הפחתת נזקים, נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב, ומבלי שהדבר יתפרש כקבלת אחריות כלשהי מצדנו מקום בו צוין מפורשות לעיל כי אין קבלת אחריות.

8.6 במידה ונכלל באתר חומר פרסומי, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, הרי שחומר פרסומי כזה נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. אנו איננו אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואיננו בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, על המבקרים באתר לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריות המבקרים בלבד.

8.7 מקום בו האתר מכיל שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, מובהר כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידי החברה ואינם באחריותה. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בין החברה לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים.

8.8 בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ולקבוע בתנאי השימוש החברה שומרת על זכות לבטל כל הזמנה שבוצעה באתר.

8.9 תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין אופן הצגת התמונות דרך מסך, לבין המוצרים שיסופקו בפועל, כתוצאה מאופן הצגתם על ידי המחשב או המסך.

8.10 החברה שומרת על זכותה למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, במידע, או בשירותים הכלולים בו, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, מיקום גאוגרפי, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיוצב', לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף להוראות הדין.

8.11 החברה רשאית בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. יובהר כי מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים, עדכונים שדרוגים ותיקונים באתר, והחלפה של המלאי והתכנים הנלווים המופיעים בו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מראש.

8.12 הפעלת או אי הפעלת סמכויות וזכויות על פי תנאי השימוש על ידי החברה לא תקים למבקרים או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, לא תתפרש כנטילת אחריות מצד החברה או כהטלת חובה על החברה להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת על המבקרים או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.

8.13 מבקרי האתר מתחייבים לפצות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווחים, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת הוראות תנאי השימוש. בנוסף, יפצו מבקרי האתר את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשו באתר או בכל הקשור בו, לרבות רכישה תוך זיוף או מסירת פרטים מטעים.

9. זכויות יוצרים וקנין רוחני

9.1 כל הזכויות בכל המופיע באתר, לרבות תמונות, טקסטים, עיצוב האתר, תוכנות, סימני מסחר, לוגואים, זכויות יוצרים, שמות מתחם, מאגרי מידע, מאמרים, הסברים, איורים, שרטוטים וכל דבר אחר שהוא מושא לזכויות קנין רוחני או זכויות יוצרים הינו בבעלותה הבלעדית של החברה (להלן: "הקנין הרוחני"). כל שימוש בקנין הרוחני של החברה מוגבל לשימוש בהתאם לתנאי השימוש באתר ובכפוף לשמירת זכויות החברה. אין לעשות שום שימוש בקנין הרוחני של החברה לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באתר לפי תנאי השימוש, ללא אישור בכתב ומראש של החברה.

9.2 בכל מקרה אין לבצע העתקה ו/או שכפול, תרגום, שידור, הצגה או השמעה פומבית, הקלטה, מסירה, העברה, בצורה כלשהי, הסבה, פרסום, מתן רישיון או הרשאה או שינוי במידע או בשירותים או בתכנים הכלולים באתר, או בקנין הרוחני האחר של החברה ללא אישור בכתב ומראש מהחברה.

9.3 קישור לאתר או הצגתו באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה “אתר מקושר” או בכל פלטפורמה אחרת טעון אישור מהחברה בכתב ומראש.

10. הבהרה בדבר הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

10.1 מי שמבקשת לרכוש מוצרים באתר נדרשת למסור מידע אישי לצורך ביצוע העסקה, לרבות מסירת פרטי כרטיס אשראי. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע האישי ושימוש בו נעשה לצרכים פנימיים בלבד, הכוללים יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים ודיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה שהמשתמש אישר זאת באתר.

10.2. האתר מאובטח באופן שפרטי כרטיס האשראי של המשתמש המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי החברה או שרתיה. למרות זאת, מאחר שהאתר נמצא בסביבה מקוונת, אין לחברה יכולת להבטיח חסינות מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. בהתאם לכך, המבקרות נדרשות לוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.

10.3 מובהר כי השימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המבקרות לפגיעה מוגבלת בפרטיותן, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביהן במאגרים, שימוש בפרטים לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם הודעתן לנו מפורשות כי אינכן מסכימות לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שנעשה במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, לרבות באמצעות "עוגיות".

10.4 ככל שיאספו וישמרו נתונים אודות המשתמשים אשר טעונים רישום, הם יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה כמתחייב על פי הדין.

10.5 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך צריכת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים, וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקרים. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

10.6 דיוור ישיר אלקטרוני
החברה עשויה לבקש לשלוח ללקוחותיה מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר מוצריה וכן מידע שיווקי ופרסומי. יובהר כי השימוש באתר כולל אפשרות למתן הסכמה מפורשת לכך ולפיכך ככול שהדבר יהיה רלוונטי ומוסכם נבקש לסמן זאת במהלך תהליך הרכישה. ניתן כמובן לבטל את ההסכמה בכל עת באמצעות הודעה על כך במייל או בהודעות וואצאפ.

אנו מתחייבים שלא נמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים או לצדדים שלישיים. עם זאת, אנו שומרים על זכותנו להעביר ולשתף מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, הרגלי שימוש, העדפות שימוש, תחומי עניין וכיוצב', ובלבד שינתן מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית בקרב אותם גורמים (מובהר כי פרסום ממוקד אישית למשתמשים על ידי מפרסמים יתאפשר כפוף לכך שלא יתאפשר זיהוי של המשתמש.

10.7 מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכן האישיים והמידע שנאסף על פעילותכם באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
• במקרה של מחלוקת משפטית בינכן לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיכן.
• אם תבצעו באתר, פעולות שבניגוד לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכן או המידע אודותיכן לצד שלישי;
• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
• לצורך דיוור אלקטרוני או פרסום ממוקד כפוף להוראות הדין ותנאי השימוש באתר.

10.8 עוגיות (COOKIESׂ)
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

באפשרותכן לנטרל ולבטל אפשרות זו תוך שינוי ההגדרות של הגלישה באתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכן יודעות כיצד לעשות זאת, בידקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתן משתמשות.

10.9 פרסומות של צדדים שלישיים
החברה עשויה לאפשר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. במקרה כזה המודעות שלהן תחשפו בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עושות גם כן שימוש ב- Cookies במחשבכם. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפיתן בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתן. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

10.10 זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות לדואר אלקטרוני שכתובתו telecorp@zahav.net.il או באמצעות פקס מס' 037528011 או בדואר רגיל אל: טלקורפ בע"מ , רחוב סירקין 15א גבעתיים מיקוד: 5325011.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.

10.11 שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה בעמוד זה ולכן מומלץ להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.

11. תנאים כלליים

11.1 כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו, לרבות כל עסקה שנעשית דרך האתר, יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.

11.2 האמור בתנאי השימוש מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים לשימוש באתר, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר, בנושאים ובעניינים האמורים.

11.3 התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם-כן נעשו במפורש ובכתב.

11.4 אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

11.5 אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.

11.6 כל תנאי השימוש המנויים לעיל, נכונים גם לאתר בתצורתו הסלולרית ובכל פלטפורמה מקוונת אחרת. האתר זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי. השירות ניתן בעלות גלישה סלולרית לפי תעריפי המפעילים. התצוגה עשויה להיות שונה בהתאם לסוג המכשיר.

טלקורפ קומיוניקיישן בע"מ

בניית אתרים   © 2022 Iris Harish

תפריט נגישות